Про місцевий бюджет на 2017 рік

ДУЛИЦЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

14 сесія 07 скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

№1

23 грудня 2016 року

Про місцевий бюджет 

на 2017рік

 

Дулицька сільська рада

  ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі  901600,00 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  901500,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 100,00 грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки  сільського  бюджету у сумі 901600,00 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  901500,00 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 100,00 гривень;

- повернення кредитів до  сільського  бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського  бюджету - 0,00 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду  сільського  бюджету - 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з  сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду  сільського  бюджету - 0,00 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського  бюджету - 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит  сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 0,00 тис. грн. та спеціального фонду сільського бюджету 0,00 тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 901500,00 грн. та спеціальному фонду 100,00 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  1500,00 гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі 0,00 тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

  • оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111);
  • нарахування на заробітну плату (код 2120);
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
  • поточні трансферти населенню (код 2730)

 

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі  47810,00 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу сільського бюджету станом на «01» січня 2017 року у сумі 0,00 тис. гривень.

 

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу сільської  ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.67 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

    13010000      Рентна плата                                                     1900,00грн.

    14040000      Акцизний податок                                           9700,00грн.   

    18010000      Податок на нерухоме майно                           204000,00грн.

    18050000      Єдиний податок                                               685700,00грн.

   22010000      Плата за надання адміністративних послуг   100,00 грн.                              

     22090000       Державне мито                                                100,00грн.

 

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені   Бюджетним кодексом України щодо сільського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені  Бюджетним кодексом України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

19010000       Екологічний податок                                             100 грн.

 

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені  Бюджетним кодексом України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені  Бюджетним кодексом України.

         17.  Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

         18. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.

 

         19. Контроль за виконанням рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                   Н.Я.Чарупа

 

Пояснююча записка див.файл

Додатки до рішення див.файл